MYYNTIEHDOT

 

Myyntiehtojen voimassaolo

Myyntiehdot ovat voimassa nebumed.ee verkkokaupassa asioivan ostajan (jäljempänä Kuluttaja) ja yrityksen PPCONSULT OÜ:n välillä tavaroiden ja palveluiden ostamiseen.

Myyntiehdot säätävät  verkkokaupan ja yksityisen Kuluttajan välillä syntyvistä kaupallisista suhteista.

 Verkkokaupassa tuotteiden ostamisesta säätävät näiden ehtojen lisäksi ja pätevät Virossa voimassa oleva velvoiteoikeuslaki (võlaõigusseadus, jäljempänä VÕS), kuluttajasuojalaki (tarbijakaitseseadus, jäljempänä TKS) ja muut asianmukaiset säännökset.

Verkkokauppa pidättää oikeuden myyntiehdoissa muutosten tekemiseen. Mainituista muutoksista ilmoitetaan kotisivulla www.nebumed.ee.

Hintatiedot

Hinnat ovat voimassa tilauksen lähettämisestä vahvistetun tilauksen maksusuorituksen eräpäivän umpeutumiseen (7 päivää tilauksen laatimisesta).

Jos tilaus on lähetetty ennen myyntiehtojen tai hintojen muutosta, sovelletaan Kuluttajan ja verkkokaupan välisiin kaupallisiin suhteisiin tilauksen laatimisen aikana voimalla olleita ehtoja.

Verkkokauppa pidättää oikeuden myyntihinnoissa muutosten tekemiseen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kotisivulla www.nebumed.ee.

Tilauksen laatiminen

Lisää valitut tuotteet ostoskoriin.

Tilauksen laatimiseen painetaan ensin ostoskorin linkkiin ”Laadi tilaus“.

Seuraavaksi päätä, haluatko laatia tilauksen ”vieraana” tai kanta-asiakkaan (silloin on ilmoittauduttava kanta-asiakkaaksi tai kirjauduttava sisään järjestelmään).

Syötä tilauksen laatimisen sivulla vaaditut tiedot, valitse sopiva toimitustapa ja maksutapa ja seuraavaksi kuvataan näyttöön tilausvahvistus, jonka nojalla voit maksaa tilauksen valitulla maksutavalla, painamalla linkkiin „Esita tellimus“ (Lähetä tilaus). Ennen tilauksen lähettämistä pitää tutustua verkkokaupan myyntiehtoihin ja vahvistaa se rastilla ruutuun. Näyttöön kuvatusta tilausvahvistuksesta löytyvät kaikki tiedot tilauksen maksamiseen. Ilmoitettu hinta on lopullinen ja sisältää kaikki verot ja maksut lisäpalveluista.

Varmista, että kaikki asiakastietojen ja tilausvahvistuksen kenttien tiedot ovat oikein, sillä virheelliset tiedot viivästyttävät tilauksen kokoamista ja toimittamista ja saattavat aiheuttaa erimielisyyksiä.

Kauppasopimuksen voimaan astuminen

Verkkokauppa sitoutuu kauppasopimuksen voimaan astumisen myötä toimittamaan Kuluttajalle olemassa olevan, valmistettavan tai verkkokaupan vastaisuudessa hankkiman Tuotteen ja tekemään kaikkensa, jotta Tuotteen omistus siirtyisi Kuluttajalle. Kuluttaja sitoutuu omalta osaltaan maksamaan verkkokaupalla tuotteesta perittävän ja laskussa ilmoitetun summan ja ottamaan Tuotteen vastaan.

Tilaukset, joista maksettavaksi kuuluvaa maksua ei ole suoritettu, peruutetaan 7 päivän kuluttua tilauksen laatimisesta.

Kauppasopimus astuu voimaan Kuluttajan maksusuorituksen saapuessa verkkokaupan pankkitilille.

 Tilauksen toimittaminen

Verkkokauppa kokoa tilauksesta maksetun suorituksen pankkitilille saapumisen jälkeen tilauksen ja siirtää sen toimittamista varten yritykselle kuljetuspalveluita tuottavalla sopimuskumppanille (paitsi jos on sovittu toimitusehdosta ”Tulen itse hakemaan”).

Verkkokaupan sivulla ilmoitetut toimitusajat alkavat tilauksesta maksettavaksi kuuluvan maksun verkkokaupan pankkitilille saapumisen hetkestä.

Toimituksen viivästymisen ehkäisemiseen pitää olla tarkkana ja varmistaa, että tilauksessa annetut tiedot ovat oikeita.

Verkkokauppa ei ole vastuussa tilauksen toimittamisen viivästymisestä, mikäli tilaus on siirretty kuljetuspalveluita tarjoavalle sopimuskumppanille ajoissa, mutta toimitus myöhästymisen aiheuttava seikat, joihin verkkokauppa ei ole voinut vaikuttaa ja joita ei ole voitu ennakoida.

Palautusoikeus

Kuluttajalla on tilauksen vastaanottamisen jälkeen oikeus palauttaa tilaamansa tuote 14 päivän sisällä, palauttamisen syytä ei tarvitse mainita. Ostettua tuotetta ei hyväksytä palautettavan, jos tuote on valmistettu tai hankittu asiakkaan tilauksesta. Palautettavan tuotteen tulee olla alkuperäispakkauksessa ja käyttämätön.

Tuotteen palauttamiseen toimitetaan hakemus tuotteen palauttamiseen. Palautushakemuksen voi lähettää vapaasti muotoiltuna sähköpostiosoitteeseen info@nebumed.ee. 

Kuluttajan on palautettavan hakemuksessa mainittu tuote sen toimittamista seuraavien 14 päivään sisällä tai todistettava, että hän edellä mainitun ajan sisällä siirtänyt tuotteen kuljetuspalveluita tarjoavan yrityksen hallintaan.

Asiakkaan ei tarvitse palauttaa tuotetta kuljetusyhtiön välityksellä, jos verkkokauppa on suostunut hakemaan tuotteen itse.

Asiakkaalle palautetaan hänen tilauksesta maksama suoritus, mm. toimituskulut, ensi tilassa, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua tuotteen palauttamishakemuksen toimittamisesta. Jos tilaus palautetaan osittain, palautetaan toimituskulut osittaista palautusta vastaavassa määrässä.

Tuotteen palauttamisen aiheuttamat kulut maksaa Kuluttaja, paitsi jos toimitettu tuote poikkeaa tilauksesta.

Asiakkaan tilauksesta maksama summa palautetaan vasta silloin, kuin palauttavaksi ilmoitettu tuote on saapunut verkkokaupan varastoon.

Palautettavan tuotteen kunnon huonontumisesta on Kuluttaja vastuussa vain siinä tapauksessa, jos arvon alentumisen syynä on tuotteen käyttö muuhun tarkoitukseen kuin sen käyttökelpoisuudesta, ominaisuuksista tai toimivuudesta varmistumiseen. Kuluttajan tulee käsitellä tuotetta sen käyttökelpoisuudesta, ominaisuuksista tai toimivuudesta varmistumiseen vain sellaisella tavalla, jolla hän varmistuisi siitä kaupan tiloissa.

Ylivoimainen este

Verkkokauppa ei vastaa Tilaajalle mahdollisesti aiheutetuista vahingoista tai tuotteen toimituksen viivästymisestä, jos vahingon syntymisen tai tuotteen toimittamisen myöhästymisen syynä ovat olleet seikat, joita verkkokauppa ei ole voinut ennakoida tai joihin oli mahdotonta vaikuttaa.

Henkilötietojen käsittely

Kuluttaja antaa syöttämällä tietonsa verkkokauppaan samalla suostumuksen Kuluttajan henkilötietojen (nimi, puhelinnumero, kotiosoite, sähköposti) keräämiseen ja käsittelemiseen ja niiden luovuttamiseen kuljetuspalveluita tarjoavalle sopimuskumppanille tuotteiden toimittamista varten.

Verkkokaupalla on oikeus käyttää Kuluttajan asuin- tai toimipaikan osoitetta mainosten tai muiden tietojen Kuluttajalle lähettämiseen.

Kuluttajalla on milloin tahansa oikeus kieltää omien henkilötietojensa kerääminen ja käyttö, paitsi jos se on tarpeen sopimuksesta johtuvan saatavan perimiseen tai tuotteen toimittamiseen.

Sähköisiä henkilötietoja käytetään suoramainontaan vain sillä edellytyksellä, että Kuluttaja on antanut siihen erillisen suostumuksensa verkkosivulla.

Kryptoitu viestintä pankkien kanssa tilatuista tuotteista maksamiseen varmistaa Kuluttajan henkilökohtaisten pankkitunnusten turvallisuuden ja verkkokauppa ei pääse käsittelemään ko. tunnuksia.

Reklamointi

Verkkokauppa vastaa Kuluttajalle myydyn tuotteen virheistä ja puutteista, jotka ilmenevät kahden vuoden sisällä Tuotteen Kuluttajalle luovuttamisesta alkaen.

Kuluttajalla on oikeus ottaa virheiden tai puutteiden ilmestyessä ottaa kahden kuukauden sisällä yhteyttä verkkokauppaan ja toimittaa lasku, jonka nojalla tuote on maksettu.

Kun tuotteessa ilmenee puutteita, sen käyttö on keskeytettävä.

Verkkokauppa ja Kuluttaja sopivat keskenään virheellisen tai puutteellisen tuotteen korjaamisesta tai vaihtamisesta. Siitä aiheutuvat kulut maksaa verkkokauppa.

Tuotteessa virheiden tai puutteiden ilmetessä pyydämme lähettämään reklamaation sähköpostiosoitteeseen info@nebumed.ee. Reklamaatiossa ilmoitetaan tilaajan nimi, puhelinnumeron, tilauksennumero sekä tuotteen virheellisyyden tai puutteellisuuden tarkka kuvaus.

Tuotteessa havaittuja virheitä tai puutteita koskeva reklamaatio on toimitettava kahden kuukauden sisällä tuotteessa virheen tai puutteen havaitsemisesta.

Kaikki reklamaatiot tarkistetaan ja Kuluttajaan otetaan yhteyttä ensi tilassa, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua reklamaation saapumisesta alkaen.

Kuluttajalla on oikeus vaatia verkkokaupalta ostohinnan alentamista tai kauppasopimuksen purkamista ja tuotteesta maksetun suorituksen palauttamista, mikäli verkkokauppa ei pysty korjaamaan tuotetta tai sen vaihtaminen epäonnistuu, verkkokauppa ei ole tuotteessa havaittua puutetta kohtuullisen ajan sisällä poistanut ja kuluttajalle on aiheutettu perustelematonta haittaa.

Kuluttaja oikeus toimittaa asia kuluttajasuojaviraston ratkaistavaksi

Jos verkkokauppa on kieltäytynyt Kuluttajan reklamaation käsittelystä tai Kuluttaja ei hyväksy verkkokaupan ehdottamaa ratkaisua ja katsoo, että oikeuksiaan loukattu tai hänen etuja on vahingoitettu, Kuluttaja voi toimittaa valituksen kuluttajasuojalautakuntaan Tarbijakaitseametin (Viron kuluttajansuojaviraston) kautta tai nostaa kanteen oikeudessa. Kuluttaja voi toimittaa valituksen itse tai edustajansa välityksellä. Kuluttajasuojalautakunnan tiedot löytyvät Viron kuluttajasuojaviraston kotisivulta, EU-jäsenmaissa syntyvien ongelmien ratkaisemiseen on otettava yhteyttä EU:n kuluttajakeskukseen.


Soome keel